logo transparent
U Prilogu možete pročitati ZAKLJUČKE sa Konferencije "Mogući pravci unapređenja programa fizičkog vaspitanja - izazovi i prepreke" koja je održana 4.06.2016. god. u Novom Sadu.