"Đak reporter " vam predstavlja učesnike 8-og SOŠOV-a - Video zapisi

 "Đak reporter" vam predstavlja intervju sa učesnicima 8. SOŠOV-a