LOGO SOSOV HORIZONTALA1
                

Osnovne škole
  Košarka                                     Odbojka
  Muškarci  Žene  Muškarci  Žene
Futsal   Rukomet
Muškarci Žene Muškarci  Žene
Gimnastika Plivanje
Muškarci Žene Muškarci i žene Satnica Startna lista
Streljaštvo Stoni tenis
Muškarci i žene Muškarci i žene
Atletika Basket 
Muškarci i žene Muškarci Žene

    

Srednje škole
                        Košarka                                     Odbojka
  Muškarci    Žene            Muškarci      Žene
                      Futsal                                     Rukomet
   Muškarci       Žene             Muškarci      Žene
                     Gimnastika                                     Plivanje
    Muškarci       Žene Muškarci i žene Satnica Startna lista
                     Streljaštvo                                     Stoni tenis
            Muškarci i žene                             Muškarci i žene
                       Atletika                                       Basket
            Muškarci i žene             Muškarci         Žene