LOGO SOSOV HORIZONTALA1
                

Osnovne škole
  Košarka                         Odbojka
  Muškarci  Žene Muškarci i Žene
Futsal   Rukomet
Muškarci    Žene    

 Muškarci i Žene

Gimnastika Plivanje
Muškarci Žene Muškarci i žene
Streljaštvo Stoni tenis
Muškarci i žene Muškarci i žene
Atletika Džudo  
Muškarci i žene Muškarci i žene  
Karate   Ritmička gimnastika
Muškarci i žene Žene
Male olimpijske igre  
Muškarci i žene  

    

                                         Srednje škole
                        Košarka                               Odbojka
  Muškarci    Žene                     Muškarci i Žene
                      Futsal                              Rukomet
   Muškarci       Žene                     Muškarci i Žene
                     Gimnastika                                Plivanje
    Muškarci       Žene                       Muškarci i žene
                     Streljaštvo                              Stoni tenis
            Muškarci i žene                         Muškarci i žene
                       Atletika                               Basket
            Muškarci i žene             Muškarci         Žene
                       Karate                              Džudo
              Muškarci i žene                    Muškarci i žene