Sa djačkog igrališta izveštavaju djaci reporteri: Hana Isakov i Milana Bodiroza 
OŠ " Djura Jakšić" - Kac

Đaci reporteri izveštavaju